Обществени поръчки, възлагани с процедури по ЗОП

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date
1 Прекратяване на договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г. Thursday, 12 October 2017
2 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 12.10.2017 г. Thursday, 12 October 2017
3 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 19.09.2017 г. Tuesday, 19 September 2017
4 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.08.2017 г. Tuesday, 15 August 2017
5 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 17.07.2017 г. Monday, 17 July 2017
6 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.06.2017 г. Thursday, 15 June 2017
7 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 15.05.2017 г. Monday, 15 May 2017
8 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 21.04.2017 г. Friday, 21 April 2017
9 Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.03.2017 г. Tuesday, 14 March 2017
10 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" - 14.02.2017г. Tuesday, 14 February 2017
11 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ" КЦ" Двореца" - 16.01.2017 г. Monday, 16 January 2017
12 Плащане по договор с предмет: "Доставяне на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 16.12.2016 г. Friday, 16 December 2016
13 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" - 14.11.2016 г. Monday, 14 November 2016
14 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ" Двореца"- 11.10.2016 Tuesday, 11 October 2016
15 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" - 16.09.2016г. Friday, 16 September 2016
16 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" -16.08.2016. Tuesday, 16 August 2016
17 Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"- с дата 12.07.2016г. Tuesday, 12 July 2016
18 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"Културен център"Двореца" Wednesday, 15 June 2016
19 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" Tuesday, 17 May 2016
20 Плащане по договор: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ "КЦ"Двореца" Wednesday, 13 April 2016
21 Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" Wednesday, 16 March 2016
22 Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 23.02.2016 г. Tuesday, 23 February 2016
23 Плащания по договор с предмет: "Доставка на ел. енергия за нуждите на ДКИ "КЦ "Двореца" към 10.12.2015 г. Thursday, 10 December 2015
24 Становище за осъществяване на предварителен контрол Friday, 23 January 2015
25 Договор Wednesday, 08 October 2014
26 Уведомление за открита процедура по обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия Wednesday, 17 September 2014
27 Решение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление - Доставка на ел. енергия Tuesday, 16 September 2014