Зали

За целите на културния и конгресен туризъм Държавния културен институт предлага следните зали: 

Културно - информационен център “Арка” –  Изграден по проект "Трангсгранично градинско изкуство на черноморското крайбрежие" - MIS-ETC 697, и е завършен през 2015 г.  Предоставяне културно-информационни материали, ползване технически средства, в това число компютърна и периферна техника, wi-fi интернет връзка.

“Каменна зала” – капацитет до 100 седящи места. Подходяща за провеждане на семинари, конференции, прожекции и други видове обучения и срещи. С възможност за ползване на оборудване за презентации /прожекции/, озвучителна и осветителна техника, wi-fi интернет връзка, както и пиано. „Каменна зала” може да се ползва и за малки кино прожекции, спектакли, концерти и др.

Зала "Рафаело" - капацитет до 80 седящи места. Залата е възстановена през 2015 г. Подходяща за провеждане на семинари, конференции, прожекции и др. обучения и срещи. С възможност за ползване на оборудване за презентации, прожекции, wi-fi интернет връзка.

Учебен център по изкуства - зала с капацитет до 40 места. Възстановена през 2015 г. Подходяща за провеждане на малки семинари и други видове обучения и срещи. С възможност за ползване на оборудване за презентации и интернет.