Отмяна на събитие

Представянето на книгата за живота на Стоянка Мутафова на 6 април 2018 г. се ОТМЕНЯ!

Новата дата ще бъде оповестена на сайта на културния институт.

Екипът на ДКИ КЦ "Двореца" поднася своите извинения!