Петър Бойчев и Радослав Симеонов представят „Те загинаха за Добруджа”

Държавен Културен Институт "Културен център"Двореца"

Петър Бойчев и Радослав Симеонов

 представят

 „Те загинаха за Добруджа”

 

На 16.05.2017 г. от 17:00ч. в  "Каменна зала" на Културен център "Двореца" ще се състои представяне  на книгата „Те загинаха за Добруджа”.  В нея е събран дългогодишният усърден труд на двамата автори историци Петър Бойчев и Радослав Симеонов, съответно от музеите в Тутракан и Добрич – там, където се намират двете най-големи военни гробища на територията на страната от времето на Първата световна война. Авторите ще споделят със присъстващите как е възникнала идеята за написването й и как са я реализирали.

„Те загинаха за Добруджа” е уникално за българската историография изследване, в което са систематизирани близо 16 хиляди имена на български войници и офицери, загинали за освобождението на Добруджа по време на Първата световна война. Освен данни за жертвите на Добруджанския и Серетския фронт, изданието съдържа множество архивни документи, скици, снимки, както и богат справочен апарат.

Благодарение на усилията на авторите, много наши сънародници вече могат да получат информация за лобните места и обстоятелствата около смъртта на своите родственици, участвали в Добруджанската кампания на ІІІ-та българска армия.

На срещата ще бъде представен и фотоалбумът „Добруджа във войните за национално обединение”, който е едно своеобразно допълнение към книгата. Албумът съдържа над 200 оригинални снимки, фотографии и пощенски картички, които представят събитията от хода на войната между 1 септември 1916 г. и 5 януари 1917 г. Освен това обаче тук са включени и уникални фотоси, илюстриращи присъствието на българските войски в Северна Добруджа и които непринудено подчертават нейния български облик.

Поводът за издаването на двете издания е тържественото отбелязване на 100 годишнината от освобождението на Добруджа по време на Първата световна война през 2016г.

Авторите:

Петър Бойчев

Роден на 13.03.1950 г. в с. Старо село, община Тутракан. Завършил  ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, специалност „История”

Публикации : „Старият Тутракан”, 1999

„Тутраканската епопея”, 2003 г.

Участва с доклади в научни конференции:

1990 –  50 години от връщането на Южна Добруджа към България;

1994 – Тутракан в историческото развитие на Добруджа;

1996 - Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа;

2000 - 60 години Крайовски договор;

2004 – Река Дунав-поминък и култура;

2005 - Долния Дунав през античността;

2006 - Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 г.;

2008 - Приносът на Тутракан в националната и европейска култура;

2009 - Реката и времето.

Радослав Симеонов

Роден през 1964 г. в гр. Добрич, завършва през 1989 г. специалността „История” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и през същата година постъпва на работа в Историческия музей в гр. Добрич. От 1991 г. досега е уредник на Военно гробище-музей, като един от основните приоритети в дейността му е проучването на имената на погребаните в гробището български войници и офицери, както и събирането на документи, снимки и материали за тях. През 2006 г. съвместно с Величка Михайлова и Живка Ненова издава историко-библиографския справочник „Добричката епопея от 1916 г.“ През последните няколко години основен акцент в изследователската дейност на Р. Симеонов е издирването и проучването на българските военни гробища на територията на Румъния и Северна Добруджа.

 poster11052017