Шестнадесето издание на пленер Художници, Балчик, Любов 2017 „МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА“

В красивото и одухотворено пространство на ДКИ Двореца Балчик, сред красотата на градините, улиците, гледките из „Белият град“ Балчик и неповторимата природа ще се проведе шестнадесетото издание на „Художници, Балчик, Любов-среща на европейски морета“2017. Участниците в това издание са от различни части на България млади и утвърдени автори, присъстващи ярко в художествения живот на страната. 

Антон Антонов -Казанлък, Мария Алексиева – Бургас, Деяна Савова – София, Радослав Нейчев – София, Валентина Лапчева - Велико Търново и Михаела Иванова-Пловдив.
В периода 18-27 април, участниците ще имат възможност да се пренесат през  времето извън ежедневното в пространството „между небето и земята“ за да остави всеки според своите усещания и гледна точка по темата на пленера своята следа върху белите платна от натрупаните впечатления и преживявания.
“Художници, Балчик, Любов-среща на европейски морета”2017 се реализира с финансовата подкрепа и любезното съдействие на: 

Община Балчик и ДКИ “Двореца”- Балчик.

Съорганизатори са Дарина Янева, Силви Басева, Галина Неделчева, Андрей Янев.