Конферентен туризъм в Държавен културен институт "Културен център "Двореца"

Конферентен туризъм в Държавен културен институт "Културен център "Двореца" - гр. Балчик
Любимата резиденция на румънската кралица Мария, нейното "Тихо гнездо" на плажа, днес Държавен културен център разполага с отлични условия за провеждането на конферентни и делови мероприятия, сред автентична атмосфера, природа и архитектура.
В  "Каменна зала" на Държавен културен институт "Културен център "Двореца" - гр. Балчик, на 18 март се състоя изборна конференция на Инър Уил, Дистрикт 248.
Инер Уил е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни. Името Inner Wheel означава "Вътрешен кръг" и е избрано за да означи връзката с "Ротари", тъй като в организацията членуват най-вече жени, които са съпруги, майки, сестри  на ротарианци. Всички дами,независимо от своята националност се ръководят от едни и същи цели: насърчаване на приятелството, лична служба в полза на обществото, подпомагане на международното разбирателство.
Първият Inner Wheel клуб в България е създаден на 7 юни 1997 г. в Пловдив с чартър президент г-жа Мая Чаушева.
Първият български Дистрикт е записан в IW с номер 248. Той обединява 9 клуба - IW клуб Варна, IW клуб Видин, IW клуб Добрич, IW Казанлък, IW Пловдив, IW Стара Загора, IW Шумен, IW Ямбол, iw Хасково. Дистрикт 248 започва да функционира през 2004/2005 IW година с Чеърмен г-жа Марина Корновска от IW Варна. От тогава до днес броят на клубовeте в България нараства и вече наброява 25.

Любимата резиденция на румънската кралица Мария, нейното "Тихо гнездо" на плажа, днес Държавен културен център разполага с отлични условия за провеждането на конферентни и делови мероприятия, сред автентична атмосфера, природа и архитектура. В  "Каменна зала" на Държавен културен институт "Културен център "Двореца" - гр. Балчик, на 18 март се състоя изборна конференция на Инър Уил, Дистрикт 248.  Инер Уил е една от най-големите доброволни организации на жени в света, със статут на неправителствена организация в ОOН и представителства в Женева, Ню Йорк и Виена. В момента клубовете по света имат над 103 000 членове в повече от 100 страни. Името Inner Wheel означава "Вътрешен кръг" и е избрано за да означи връзката с "Ротари", тъй като в организацията членуват най-вече жени, които са съпруги, майки, сестри  на ротарианци. Всички дами,независимо от своята националност се ръководят от едни и същи цели: насърчаване на приятелството, лична служба в полза на обществото, подпомагане на международното разбирателство.Първият Inner Wheel клуб в България е създаден на 7 юни 1997 г. в Пловдив с чартър президент г-жа Мая Чаушева.


Първият български Дистрикт е записан в IW с номер 248. Той обединява 9 клуба - IW клуб Варна, IW клуб Видин, IW клуб Добрич, IW Казанлък, IW Пловдив, IW Стара Загора, IW Шумен, IW Ямбол, iw Хасково. Дистрикт 248 започва да функционира през 2004/2005 IW година с Чеърмен г-жа Марина Корновска от IW Варна. От тогава до днес броят на клубовeте в България нараства и вече наброява 25.