"Знаците на времето" в Държавен културен институт "Културен център "Двореца"

"Знаците на времето" в Държавен културен институт "Културен център "Двореца" гр. Балчик
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Архитектурен факултет и Магистърска програма "Опазване на културното наследство", с ръководител доц. д-р арх. Красимира Вачева, във връзка с цикъл лекции, включващи теренни обхождания проведоха занятие в Държавен културен институт "Културен център "Двореца" гр. Балчик. На 17 март 2017 г. в "Каменна зала" на Архитектурно - парковия комплекс, която е истински носител на духа на паметта,  арх. Владимир Попов, в сътрудничество с Александър Иванов /фотограф/, изнесе лекция по дисциплината "Културна памет на средата". Завършващите студенти от випуск 2015/2016г., както и новите попълнения в програмата (випуск 2016/2017 г.), които сега започват своето обучение по магистърската програма станаха свидетели на „знаците на времето“, които арх. Попов разкри за тях. Видяха и успяха да се докоснат до хармонията на дворцовото пространство, ревностно пазещо паметта за събития и хора.
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Архитектурен факултет и Магистърска програма "Опазване на културното наследство", с ръководител доц. д-р арх. Красимира Вачева, във връзка с цикъл лекции, включващи теренни обхождания проведоха занятие в Държавен културен институт "Културен център "Двореца" гр. Балчик. На 17 март 2017 г. в "Каменна зала" на Архитектурно - парковия комплекс, която е истински носител на духа на паметта,  арх. Владимир Попов, в сътрудничество с Александър Иванов /фотограф/, изнесе лекция по дисциплината "Културна памет на средата". Завършващите студенти от випуск 2015/2016г., както и новите попълнения в програмата (випуск 2016/2017 г.), които сега започват своето обучение по магистърската програма станаха свидетели на „знаците на времето“, които арх. Попов разкри за тях. Видяха и успяха да се докоснат до хармонията на дворцовото пространство, ревностно пазещо паметта за събития и хора.