Международен художествен пленер и чуджоезиков обучителен курс

Международен художествен пленер и чуджоезиков обучителен курс
В рамките на една седмица - от 15 до 22 октомври - в Културен център "Двореца" се състоя международен художествен пленер, с участници от Чехия и Словакия, както и обучителен чуждоезиков курс по чешки, последен модул от подготовка за ниво А2 Евростандарт.
Десетокласници от Училище по стъкларство и дизайн от чешкия град Валашске Мезиржичи, заедно със своите преподаватели, Магистър Дана Будайова - директор и Магистър Красимира Колчева - преподавател по английски език, както и ученици от 11 клас на Средно училище по изкуства от словашкия град Тренчин, заедно с преподавателите си, Магистър Ивета Охранкова  и Магистър Владислав Какоди, работиха на територията на  Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик , гр. Варна, както и по голяма част от североизточното ни черноморско крайбрежие.  Основната идея на техния творчески проект беше да претворят вдъхновението си от видяното през едноседмичния период, под формата на графики и дизайнерски чертежи, които след това да бъдат реализирани практически в дизайнерски продукти - стъкло и дрехи - под надслова "Двореца" в Балчик, представящи и рекламиращи едноименния групов паметник на културата в България.
Пленеристите от чешкото училище, бяха от специалностите - индустриален дизайн и дизайн на стъклото, а словашките ученици от специалностите - интериорен дизайн, фотография, текстил и индустриален дизайн.
Чуждоезиковият обучителен курс (6 модул) се проведе, като последен етап от подготвителните степени за влизане в ниво А2 Евростандарт, за курсистите по чешки език от България. Курсът е уникален по рода си за страната и дейността на Държавен Културен Институт "Културен център "Двореца",  тъй като постави основите за множество реализирани до момента, както и предстоящи  в бъдеще, проекти и градивни международни и регионални, културно-творчески контакти.
Успеваемостта на чуждоезиковия обучителен курс по чешки език, с ръководител Магистър Дана Будайова - Директор на училището по стъкларство и дизайн от моравския град Валашске Мезиржичи,  предстои да бъде изразена резултатно до края на тази календарна година - време, през което българските курсисти ще трябва да покрият тестово и разговорно, изискванията за ниво А2 сертификат.

В рамките на една седмица - от 15 до 22 октомври - в Културен център "Двореца" се състоя международен художествен пленер, с участници от Чехия и Словакия, както и обучителен чуждоезиков курс по чешки, последен модул от подготовка за ниво А2 Евростандарт.

Cz_Pjct-pic4Десетокласници от Училище по стъкларство и дизайн от чешкия град Валашске Мезиржичи, заедно със своите преподаватели, Магистър Дана Будайова - директор и Магистър Красимира Колчева - преподавател по английски език, както и ученици от 11 клас на Средно училище по изкуства от словашкия град Тренчин, заедно с преподавателите си, Магистър Ивета Охранкова  и Магистър Владислав Какоди, работиха на територията на  Архитектурно-парков комплекс "Двореца", гр. Балчик , гр. Варна, както и по голяма част от североизточното ни черноморско крайбрежие.  Основната идея на техния творчески проект беше да претворят вдъхновението си от видяното през едноседмичния период, под формата на графики и дизайнерски чертежи, които след това да бъдат реализирани практически в дизайнерски продукти - стъкло и дрехи - под надслова "Двореца" в Балчик, представящи и рекламиращи едноименния групов паметник на културата в България.

Cz_Pjct-pic1Пленеристите от чешкото училище, бяха от специалностите - индустриален дизайн и дизайн на стъклото, а словашките ученици от специалностите - интериорен дизайн, фотография, текстил и индустриален дизайн.

Чуждоезиковият обучителен курс (6 модул) се проведе, като последен етап от подготвителните степени за влизане в ниво А2 Евростандарт, за курсистите по чешки език от България. Курсът е уникален по рода си за страната и дейността на Държавен Културен Институт "Културен център "Двореца",  тъй като постави основите за множество реализирани до момента, както и предстоящи  в бъдеще, проекти и градивни международни и регионални, културно-творчески контакти.

Cz_Pjct-pic3Успеваемостта на чуждоезиковия обучителен курс по чешки език, с ръководител Магистър Дана Будайова - Директор на училището по стъкларство и дизайн от моравския град Валашске Мезиржичи,  предстои да бъде изразена резултатно до края на тази календарна година - време, през което българските курсисти ще трябва да покрият тестово и разговорно, изискванията за ниво А2 сертификат.