Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" за срок от една година - 4 август 2016

"Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца" за срок от една година" - 4 август 2016

Настоящата обява може да се види ТУК

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за Обществена поръчка под номер 9054988 / 04.08.2016 на сайта на АОП.
Пълният пакет от документи, които придружават поканата, можете да изтеглите ТУК 
Краен срок за получаване/подаване на оферти- 11.08.2016г. до 17:00 часа