Договор с предмет: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходими за нуждите на ДКИ "Културен център" Двореца" и обща техническа поддръжка"

Договор с предмет: "Извършване на хигиенно-санитарно обслужване, необходими за нуждите на ДКИ "Културен център "Двореца" и обща техническа поддръжка"