Договор с предмет: “ Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “ Двореца” и тяхното обслужване”

Договор с предмет: “ Предоставяне на услуги по ежедневно посрещане на туристи и гости, които посещават ДКИ КЦ “ Двореца” и тяхното обслужване”