Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" - 16.09.2016г.

Плащане по договор с предмет: "Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" - 16.09.2016г.