Плащане по договор с предмет: Доставка на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"- с дата 12.07.2016г.

Плащане по договор с предмет: Доставка  на ел.енергия за нуждите на ДКИ"КЦ"Двореца"- с дата 12.07.2016г.