Становище за осъществяване на предварителен контрол

Моля, изтеглете файла от тук.